TERVEZÉS

Erdészeti szolgáltatás:
•    az erdőgazdálkodással kapcsolatos teljes körű ügyintézés:

          - erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi kérelem összeállítása
          - éves erdőgazdálkodási tevékenység bejelentése, készre jelentése
          - erdő igénybevételének engedélyezés iránti kérelem összeállítása
          - erdőterv-módosítás iránti kérelem összeállítása

•    szakirányítási feladatok ellátása
•    erdészeti létesítmény tervezése
•    erdőtelepítési-kivitelezési terv készítése, erdőtelepítési engedély összeállítása
•    fásítási-kivitelezési terv készítése, fásítás telepítési tervére vonatkozó engedély összeállítása
•    erdészeti termőhely-feltárási szakvélemény készítése 
•    humuszos termőréteg feltárását rögzítő jegyzőkönyv készítése
•    humuszos termőréteg mentésére és felhasználására vonatkozó leírás készítése
•    erdészeti magánút tervezése
•    körzeti erdőtervezés kivételével erdészeti térképezés 
•    erdő rendeltetését szolgáló műtárgy, csatorna, tározó tervezése
•    közjóléti berendezések tervezése
•    fafelmérés, fakataszter készítése

Erdészeti témájú pályázatok összeállítása, teljes menedzselése
Külterületi ingatlan határazonosítás, geodéziai kitűzés, földtömegszámítás