SZAKÉRTŐI MUNKA

Munkatársaink az alábbi szakértői jogosultságokkal rendelkeznek:

Természetvédelem szakterület: 
•    SZTV élővilágvédelem

Tájvédelem szakterület: 
•    SZTjV tájvédelem

Környezetvédelmi szakterület: 
•    SZKV-1.1. hulladékgazdálkodás 
•    SZKV-1.2. levegőtisztaság-védelem 
•    SZKV-1.3. víz- és földtani közegvédelem 

Szakértői tevékenység a környezeti elemek védelmével, a természeti erőforrások gazdálkodásával kapcsolatos műszaki- és természettudományi jelenségek ok-okozati összefüggéseinek értékelése, az ehhez szükséges adatgyűjtési tevékenység végzése.

Erdőgazdálkodás szakterület:
•    erdőfeltárás és erdészeti útépítés
•    erdészeti környezetvédelmi hatásvizsgálat és felülvizsgálat
•    erdészeti termőhely-feltárás és erdészeti térképezés 
•    erdőgazdálkodási ökonómia 
•    erdőtelepítés és fásítás tervezése 
•    erdőtervezés, erdészeti üzemtervek készítése 
•    erdők és zöldfelületek, zöldterületek tervezése, tájrendezés

Vadgazdálkodás és vadászat szakterület:
•    vadgazdálkodási tervezés
•    erdei vadkár
•    mezőgazdasági vadkár
•    vadgazdálkodás természetvédelmi kölcsönhatásának vizsgálat