ERDŐGAZDÁLKODÁS, TERVEZÉS, KIVITELEZÉS, SZAKÉRTÉS

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk adatában 2018. november 30. nappal az alábbi változás történik: 

K and K Forest Kft. 
Új székhely: 2167 Vácduka, Széchenyi utca 25.
Adószámunk, bankszámlaszámunk, egyéb elérhetőségeink változatlanok.

Kérjük, hogy levelezésükben, számlázásukban adatainkat frissíteni szíveskedjenek! 

Köszönjük!

 

A K and K Forest Kft. 2011-ben alakult. 

Fő tevékenysége erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, emellett szakértői, tervezői munkálatok lebonyolítása.

TERVEZÉS

Erdészeti szolgáltatás:
•    az erdőgazdálkodással kapcsolatos teljes körű ügyintézés:

          - erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi kérelem összeállítása
          - éves erdőgazdálkodási tevékenység bejelentése, készre jelentése
          - erdő igénybevételének engedélyezés iránti kérelem összeállítása
          - erdőterv-módosítás iránti kérelem összeállítása

•    szakirányítási feladatok ellátása
•    erdészeti létesítmény tervezése
•    erdőtelepítési-kivitelezési terv készítése, erdőtelepítési engedély összeállítása
•    fásítási-kivitelezési terv készítése, fásítás telepítési tervére vonatkozó engedély összeállítása
•    erdészeti termőhely-feltárási szakvélemény készítése
•    humuszos termőréteg feltárását rögzítő jegyzőkönyv készítése
•    humuszos termőréteg mentésére és felhasználására vonatkozó leírás készítése
•    erdészeti magánút tervezése
•    körzeti erdőtervezés kivételével erdészeti térképezés
•    közjóléti berendezések tervezése
•    erdő rendeltetését szolgáló műtárgy, csatorna, tározó tervezése
•    fafelmérés, fakataszter készítése

Erdészeti témájú pályázatok összeállítása, teljes menedzselése
Külterületi ingatlan határazonosítás, geodéziai kitűzés, földtömegszámítás

KIVITELEZÉS

Erdészeti szaporítóanyag kereskedelem
Erdőtelepítés, erdőfelújítás kivitelezése
Fakitermelési munkák kivitelezése
Fakereskedelem (sarangolt és hengeres faáru, biomassza alapanyag kereskedelem)
Zöldterület-kezelés (gyümölcsösök felszámolása, park-kezelés, rét-legelő rekonstrukció, rekultiváció, stb.)
Építmények építésének műszaki ellenőrzése 
Építmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése 

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

Cégünk az alábbi szakértői munkák elvégzését vállalja:
•    Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítését,
•    Előzetes konzultációra irányuló dokumentáció elkészítését,
•    Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elkészítését,
•    NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítését,
•    Favizsgálat, faértékelés.

Továbbá vállaljuk egyéb kapcsolódó dokumentációk összeállítását is.

Cégünk a tevékenységi körhöz kapcsolódóan, megfelelő szintű tevékenységi, szolgáltatói és környezetszennyezői felelősségbiztosítással rendelkezik.